~fwENz~

~bout mE~

Click to view my Personality Profile page

Friday, October 16, 2009

MEMAHAMI BIDAAH

DALAM PERJALANAN UMAT ISLAM MERENTASI SEJARAH, TERDAPAT PELBAGAI KEKELIRUAN DALAM PENGHAYATAN ISLAM YANG TIMBUL AKIBAT KELEMAHAN ILMU DALAM MEMAHAMI ISLAM. DI SAMPING ITU, AMALAN-AMALAN SETEMPAT YANG ASALNYA BERADA DALAM LINGKUNGAN ADAT TURUT DITERUSKAN HINGGA BERLAKU PERCAMPURAN ANTARA AMALAN YANG DIBENARKAN OLEH SYARAK DAN SEBALIKNYA.

MELIHAT KEPADA KEADAAN TERSEBUT, MAKA AMAT WAJAR ADANYA USAHA UNTUK MEMPERJELASKAN HAKIKAT SEBENAR MENGENAI PERSOALAN YANG BERHUBUNG DENGAN BIDAAH DAN PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERSOALAN TERSEBUT. DALAM MEMBICARAKAN PENGERTIAN BIDAAH, ULAMA' FIQH BERPENDAPAT BAHAWA SEGALA PERBUATAN TERCELA YANG MENYALAHI AL-KITAB, AS-SUNNAH DAN IJMA' ADALAH TERMASUK DALAM ERTI BIDAAH. MANAKALA SEGOLONGAN LAGI MELIHAT BIDAAH SEBAGAI PERBUATAN BARU SESUDAH NABI MUHAMMAD, BAIK KEBAJIKAN ATAU KEJAHATAN, SAMADA IBADAT ATAUPUN ADAT.

ANTARA CONTOH BIDAAH ADALAH MENGAHRAMKAN YANG HALAL DAN MENGHALALKANYANG HARAM, MENGUBAH KETENTUAN IBADAT, MENOLAK UNTUK BERHUJAH DENGAN SUNNAH, IALAH MEMBACA AL-QURAN ATAU BERZIKIR UNTUK SI MATI ATAU SI HIDUP BERTUJUAN UNTUK MENYELAMATKAN MEREKA DARIPADA API NERAKA KERANA PERBUATAN INI TIDAK PERNAH DIAMALKAN OLEH RASULULLAH UNTUK SESEORANG SAHABAT DAN SAHABAT JUGA TIDAK MELAKUKAN DI KALANGAN MEREKA.

WALAUBAGAIMANAPUN, FENOMENA INI BOLEH DIKAWAL DARI TERUS BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT. ANTARANYA DENGAN MEMPERKENALKAN SUNNAH DAN MEMPERKEMBANGKANNYA DALAM MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN YANG BAIK SECARA FORMAL ATAU TIDAK SUPAYA MEREKA DAPAT MENGHAYATI SUNNAH DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN. SELAIN ITU, PERLU DIPASTIKAN BAHAWA SEBAB BERLAKUNYA BIDAAH DAPAT DIATASI DENGAN PERKARA-PERKARA BERIKUT:
1) MENOLAK SEGALA BENTUK IJTIHAD DARIPADA MEREKA YANG BUKAN AHLI
2) MENGHAPUSKAN SIKAP TAKSUB MELULU TERHADAP SESUATU IJTIHAD
3) MENGAMBIL USAHA UNTUK MENGHALANG SETIAP PENDAPAT MENGENAI AKIDAH ISLAM ATAU KEPERCAYAAN YANG DIRAGUI.

SEBAGAI UMAT ISLAM, KITA DIGESA UNTUK MENJUNJUNG TINGGI SUNNAH RASULULLAH DAN BERUSAHA SEMAKSIMA MUNGKIN UNTUK MENJAUHI SEGALA BENTUK KHURAFAT LAGI SESAT.

1 comments:

Anonymous said...

bidaah mmg sering berlaku dikalangan masyarakt kita...ia berlaku kerana percampuran antara adat dan agama.
pendedahan secara meluas perlu dilakukan untuk menyedarkan masyarakat mengenai bidaah dan sunnah.